Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Лаврик С.
Назва статті Про наближене розв’язування суттєво-просторової задачі Діріхле для рівняння Гельмгольца у випадку областей з гладкими поверхнями
Анотація Розглянуто наближене розв’язування граничної задачі Діріхле для рівняння Гельмгольца з суто уявним параметром в R3 у випадку областей з гладкими поверхнями. За допомогою теорії потенціалу задачу зведено до граничного інтегрального рівняння Фредгольма другого роду. Наближене розв’язування інтегрального рівняння виконано методом Нистрьома. Для апроксимації інтегрального операторавикористано кубатурні формули без насичення точності, які ґрунтуються на тригонометричній інтерполяції періодичних функцій. Числові експерименти підтвердили застосовність методу та його високу ефективність у випадку аналітичності вхідних даних
Мова Українська
PDF формат Лаврик С. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти