Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Коссак О.
Назва статті Використання напіваналітичного методу скінченних елементів для розв’язування d-адаптивних моделей
Анотація Запропоновано підхід до розв’язування задач про вільні коливання пружних тіл з тонким покриттям. Головна ідея цього підходу полягає у використанні тривимірних рівнянь теорії пружності в області тіла та двовимірних рівнянь теорії оболонок типу Тимошенка в області тонкого покриття. Системи цих рівнянь пов’язані умовами спряження на поверхні контакту. Записано варіаційне формулювання задачі, для розв’язування якої використовують напіваналітичний метод скінченних елементів. Отриману узагальнену проблему на власні значення розв’язано методом ітерацій у підпросторі. На реальних задачах продемонстровано переваги цього підходу
Мова Українська
PDF формат Коссак О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти