Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Даців Г., Хапко Р.
Назва статті Про чисельне розв’язування однієї мішаної осесиметричної граничної задачі для рівняння Лапласа
Анотація Розглянуто числове розв’язування однієї мішаної осесиметричної граничної задачі для рівняння Лапласа. В результаті застосування методу граничних інтегральних рівнянь та врахування осьової симетрії вихідну задачу редуковано до системи одновимірних інтегральних рівнянь другого роду, ядра яких можна виразити через повні еліптичні інтеграли першого та другого роду. Через спеціальну заміну змінних послаблено особливість у густинах, а також виділено логарифмічну особливість. Повну дискретизацію системи інтегральних рівнянь виконано методом Нистрьома. Наведено результати числових експериментів
Мова Українська
PDF формат Даців Г., Хапко Р. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти