Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Вешемірський А.
Назва статті Прискорення збіжності ітераційних методів розв’язування систем лінійних рівнянь
Анотація Побудовано швидкозбіжний ітераційний метод розв’язування систем Ax=b з довільними дійсними невиродженими погано зумовленими матрицями великих порядків з довільною структурою ненульових елементів.
Мова Українська
PDF формат Вешемірський А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти