Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Баранецька Н., Хапко Р.
Назва статті Застосування перетворення Лагерра та інтегральних рівнянь до розв’язування нестаціонарної задачі Стокса
Анотація Розглянуто наближене розв’язування зовнішньої початково-крайової задачі для рівняння Стокса з граничною умовою Діріхле в R2. Для дискретизації задачі використано перетворення Лагерра за часовою змінною, внаслідок чого отримано послідовність граничних задач для резольвентного рівняння Стокса із рекурентними правими частинами. Для числового розв’язування використано непрямий підхід методу граничних інтегральних рівнянь. Повна дискретизація виконана методом квадратур та колокації. Наведено результати числових експериментів.
Мова Українська
PDF формат Баранецька Н., Хапко Р. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти