Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 11
Автори Абрамов Є., Ліпіна О., Шинкаренко Г., Ямелинець А.
Назва статті Кусково-лінійнi апроксимації h–адаптивного методу скінченних елементів для одновимірних крайових задач
Анотація Розглянуто питання побудови h–адаптивного методу скінченних елементів для розв’язування одновимірних крайових задач з диференціальними рівняннями другого порядку. Особливу увагу приділено побудові апостеріорних оцінювачів похибок кусково-лінійних апроксимацій, що далі використані для системи адаптування сіток з метою відшукання наближень із наперед заданою точністю. Ефективність розробленої числової схеми проілюстрована аналізом числових розв’язків сингулярно збурених крайових задач.
Мова Українська
PDF формат Абрамов Є., Ліпіна О., Шинкаренко Г., Ямелинець А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти