Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 10
Автори Левченко О.
Назва статті Дослідження точності побудови grid-поверхонь рельєфу: якісна оцінка
Анотація Розглянуто питання якісної оцінки точності побудови цифрових моделей рельєфу у вигляді grid-поверхонь, яка ґрунтується на відтворенні горизонталей за побудованими моделями, для різних параметрів лінійного універсального кригінгу та тріангуляції. Дослідження виконано на тестових ділянках з різним характером рельєфу, вибраних на території Львівщини. Результати аналізу якісних оцінок точності свідчать, що для моделювання рельєфу у вигляді grid-поверхонь використовувати тріангуляцію недоцільно
Мова Українська
PDF формат Левченко О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти