Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 10
Автори Щербина Н., Жук М.
Назва статті Розв’язування задачі згину анізотропних пластин із застосуванням методу Канторовича
Анотація Для розв’язування двовимірної задачі згину анізотропної пластини запропоновано комбінований алгоритм. Редукцію лінійної двовимірної крайової задачі до одновимірної виконано з використанням методу Канторовича. Розв’язок задачі знайдено розробленим матрицантним числово-аналітичним методом. Теоретично обґрунтовано алгоритм та числові результати для задачі згину ортотропної пластини
Мова Українська
PDF формат Щербина Н., Жук М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти