Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 10
Автори Ревенко В.
Назва статті Побудова загального розв’язку рівнянь Ляме і знаходження тривимірного напружено-деформованого стану циліндра
Анотація Проінтегровано рівняння Ляме тривимірної теорії пружності (в декартовій системі координат). Доведено, що їхній загальний розв’язок виражається тільки через три гармонічні функції. Наведено вираз вектора пружних переміщень в циліндричній системі координат. Побудовано три набори власних функцій, які задовольняють нульові граничні умови в напруженнях на торцях. Знайдено збурений напружено-деформований стан циліндра, навантаженого на боковій поверхні
Мова Українська
PDF формат Ревенко В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти