Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 10
Автори Маслов Б., Шатило Л.
Назва статті Розподіл напружень біля кінця тріщини у матеріалі з мікропошкодженнями
Анотація Довготривала дія навантаження призводить до виникнення в металі тріщин, серед яких можна виділити випадково орієнтовані мікротріщини та макроскопічні, магістральні, що є наслідком злиття та зростання різних дефектів структури. Досліджено розподіл напружень біля кінця тріщини у пластині з розвинутим мікропошкодженням. Застосовано рівняння континуальної механіки пошкоджень з одним скалярним параметром міри пошкоджень D. Отримано зв’язок цієї міри із параметром, що характеризує число дископодібних тріщин в одиниці об’єму. Це дало змогу поширити методику визначення напруженого стану та швидкості зростання тріщин втомленості на двовимірну задачу прогнозування руйнування пружнопластичної пластини
Мова Українська
PDF формат Маслов Б., Шатило Л. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти