Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 10
Автори Галазюк В., Прокопишин І.
Назва статті Великі пластичні деформації тонкої конічної оболонки
Анотація Розглянуто задачу про великі пластичні деформації тонкої конічної оболонки за гіпотез: про безмоментний напружений стан в оболонці, нестисливість матеріалу оболонки, про зв’язок напружень і логарифмічних деформацій у формі закону текучості Мiзеса, про степеневу залежність між інтенсивностями напружень і деформацій. Для конічної оболонки з жорсткими днищами, навантаженої внутрішнім тиском та осьовою силою, сформульована нелінійна крайова задача для системи чотирьох звичайних диференціальних рівнянь. Числовий розв’язок отриманий методом Рунге–Кутта у поєднанні з методом Ньютона для задоволення крайових умов
Мова Українська
PDF формат Галазюк В., Прокопишин І. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти