Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 10
Автори Власюк А., Мартинюк П.
Назва статті Фільтраційна консолідація неоднорідного масиву ґрунту в неізотермічних умовах з урахуванням впливу перенесення солей
Анотація Побудовано математичну модель задачі фільтраційної консолідації масиву ґрунту, який містить тонке напівпроникне включення з урахуванням впливу перенесення солей фільтраційним потоком у неізотермічному режимі. Числовий розв’язок відповідної одновимірної крайової задачі знайдено методом скінченних елементів. Як приклад, досліджено задачу фільтраційної консолідації масиву глинистого ґрунту обмеженої товщини з одним включенням. Наведено результати числових експериментів та їхній аналіз
Мова Українська
PDF формат Власюк А., Мартинюк П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти