Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 10
Автори Венгерський П., Трушевський В.
Назва статті Про вибір стабілізаційного множника у варіаційних задачах руху мілкої води
Анотація Один із найважливіших процесів гідрологічного циклу стосується потоків мілкої води, до яких належать дощовий та русловий стоки, стік рідини з поверхні водозбору, рух води в океані, тощо. Для чисельного моделювання цих потоків на практиці часто використовують проекційно-сіткову схему методу скінченних елементів. У разі великих значень чисел Рейнольдcа (Re>100) потоки та їхні градієнти різко змінюються, в результаті чого розв’язок втрачає свою стійкість та з’являються “паразитичні” осциляції. В даній роботі було розглянуто питання стабілізації числового розв’язку методу скінченних елементів для задач стоку мілкої води. Побудовано стабілізаційну схему для варіаційної задачі рівнянь Нав’є–Стокса на основі функцій–бульбашок та зроблено верхню оцінку стабілізаційного множника, яка ґрунтується на теоретичних висновках
Мова Українська
PDF формат Венгерський П., Трушевський В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти