Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 10
Автори Ярошко С., Ярошко С.
Назва статті Методика апостеріорної оцінки точності модифікованого методу послідовних наближень
Анотація З’ясовано механізм виникнення похибки модифікованого методу послідовних наближень, доведено залежність остаточної похибки від розміщення характеристичних чисел у спектрі оператора. Запропоновано спосіб апостеріорної оцінки похибки характеристичних чисел. Теоретично отримані оцінки точності перевірено на розв’язках конкретних задач, визначено ефективність методу, виконаноно порівняння з результатами інших авторів
Мова Українська
PDF формат Ярошко С., Ярошко С. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти