Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 10
Автори Фундак Л., Цегелик Г.
Назва статті Екстраполяційний метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь
Анотація З використанням апарату некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій, заданих таблично, побудовано новий чисельний метод розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь та доведено його збіжність
Мова Українська
PDF формат Фундак Л., Цегелик Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти