Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2000
Випуск 2
Автори Лазурчак І., Макаров В., Хапко Р.
Назва статті Про чисельне розв’язування граничних задач для рівняння Гельмгольца у багатозв’язних областях на площині
Анотація Розглянуто крайову задачу для рівняння Гельмгольца з уявними хвильовими числами у двозв’язній області R2. За допомогою потенціального підходу ця задача зведена до системи граничних інтегральних рівнянь другого роду. Для чисельного розв'язання використано метод Нистрьома із тригонометричною колокацією. Наведено деякі чисельні приклади.
Мова Українська
PDF формат Лазурчак І., Макаров В., Хапко Р. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти