Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 10
Автори Бартіш М., Гут Н.
Назва статті Про деякі модифікації градієнтного методу
Анотація На підставі градієнтного методу побудовано та досліджено деякі його модифікації для розв’язування задач безумовної мінімізації. Доведено теореми про збіжність і швидкість збіжності алгоритму. Наведено результати числового експерименту над цими методами на тестових задачах
Мова Українська
PDF формат Бартіш М., Гут Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти