Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2001
Випуск 3
Автори Войтович М., Костів Л., Ярошко Сергій
Назва статті Мінімізація середньоквадратичної похибки розв’язку двовимірного інтегрального рівняння другого роду методом узагальненого розділення змінних
Анотація
Мова Українська
PDF формат Войтович М., Костів Л., Ярошко Сергій 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти