Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Яджак М.
Назва статті Паралельна організація обчислень у нейронних мережах одного типу
Анотація Запропоновано способи виконання паралельних обчислень у двовимірних багатошарових нейронних мережах з проективними та латеральними зв’язками у випадку, коли час реалізації активаційних функцій нейронів не є однаковим для кожного шару.
Мова Українська
PDF формат Яджак М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти