Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Мазурок І.
Назва статті Модель реалізації збереження когнітивних структур інтелектуальних інформаційних систем
Анотація Запропоновано модель реалізації підсистеми зберігання даних, яка належить до складу загальної семіотичної метамоделі інтелектуальної інформаційної системи. Метамоделі дають змогу виділити, локалізувати та визначити засоби вирішення проблем неадекватності, що виникають у процесі розробки змістовної частини систем, які ґрунтуються на знаннях. Зокрема, проблеми неповної адекватності, поповнення та семантико-прагматичні проблеми захисту інформації й розподіленого зберігання даних.
Мова Українська
PDF формат Мазурок І. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти