Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Чапля Є., Чернуха О., Мороз Г.
Назва статті Дифузія домішки у смузі з випадково розташованим прошарком за неідеальних масових умов контакту
Анотація Розглянуто крайову задачу дифузії домішкової речовини у двофазовій стохастично неоднорідній смузі за неідеальних умов масового контакту на міжфазових границях. Крайову задачу зведено до інтегродиференціального рівняння, яке розв’язано методом послідовних наближень. Доведено збіжність ряду Неймана, отримано оцінку залишкових членів ряду. Одержаний наближений розв’язок усереднено за ансамблем конфігурацій фаз із рівномірною функцією розподілу.
Мова Українська
PDF формат Чапля Є., Чернуха О., Мороз Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти