Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Кравченко О.
Назва статті Числове дослідження нелінійних крайових задач теорії композитних пластин на деформівній основі
Анотація Розглянуто армовану криволінійними ребрами пластинку, що лежить на деформівній основі. На поверхні контакту матеріалів виникає область міжфазової взаємодії компонентів. Виконано апроксимацію рівнянь рівноваги та неперервності деформацій для нелінійної крайової задачі. Проаналізовано питання коректності формулювання крайової задачі для нелінійного еліптичного рівняння в соболевських просторах .
Мова Українська
PDF формат Кравченко О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти