Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Козел А., Шинкаренко Г.
Назва статті Ітераційне реконструювання апроксимацій Гальоркіна для задач міграції домішок методом найменших квадратів
Анотація На підставі методу найменших квадратів запропоновано ітераційну процедуру усунення похибки забруднення апроксимацій Гальоркіна для задач міграції з переважаючою конвекцією. Визначено достатні умови збіжності цієї процедури. Виявлено аналогію між цим процесом реконструювання та однокроковими рекурентними схемами інтегрування задач Коші для диференціальних рівнянь першого порядку. Наведено результати числового моделювання процесу міграції домішок з примежовим шаром.
Мова Українська
PDF формат Козел А., Шинкаренко Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти