Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Клакович Л.
Назва статті Про збіжність методу Гальоркіна в задачах аналізу лінійних випромінюючих систем
Анотація Досліджено систему інтегральних рівнянь типу Поклінгтона [1], до розв’язування якої зводиться задача аналізу лінійної антенної ґратки з ідеально провідних циліндричних випромінювачів. Доведено, на підставі [2], що матрично-інтегральний оператор системи можна записати як суму самоспряженого додатно визначеного та цілком неперервного операторів у гільбертовому просторі . Обґрунтовано збіжність наближеного розв’язку системи рівнянь Поклінгтона, знайденого методом Гальоркіна, до точного розв’язку у просторі.
Мова Українська
PDF формат Клакович Л. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти