Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Гачкевич М., Гачкевич О., Ірза Є., Касперський З.
Назва статті Числова методика оптимізації за напруженнями процесу термообробки кусково-однорідних оболонок обертання
Анотація Запропонована методика оптимізації за напруженнями режимів нагрівання кусково-однорідних оболонок обертання, що грунтується на чисельних методах зважених залишків і скінченних елементів. Для опису термомеханічної поведінки оболонок використано модель термопружного тіла за залежності характеристик матеріалів складових елементів оболонок від температури. Як приклад досліджено режим нагрівання складної сферичної оболонки.
Мова Українська
PDF формат Гачкевич М., Гачкевич О., Ірза Є., Касперський З. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти