Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Войтович В.
Назва статті Вимушені гармонійні коливання гідропружних дисипативних систем
Анотація Запропоновано математичну модель вимушених гармонійних акустичних коливань гідропружних дисипативних систем. Побудовано варіаційну задачу про вимушені гармонійні коливання гідропружної дисипативної системи в термінах переміщень для опису акустичного поля як у пружному тілі, так і в рідині. Для розв’язування задачі гідропружності запропоновано числову процедуру на основі методу скінченних елементів. Розглянуто результати числового експерименту.
Мова Українська
PDF формат Войтович В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти