Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Бернакевич І.
Назва статті Вплив циліндричної оболонки Тимошенка – Міндліна на поширення ударної хвилі в рідкому наповнювачі
Анотація Побудовано математичну модель задачі акустичної взаємодії оболонки обертання з рідиною у випадку осесиметричного навантаження. За основу моделі взято лінійні співвідношення оболонок Тимошенка – Міндліна з урахуванням обтиску нормального елемента та акустичне наближення рівнянь рідини. Сформульовано початково-крайову задачу та відповідну їй варіаційну задачу взаємодії двох середовищ. Побудовано проекційно-сіткову схему, яка передбачає напівдискретизацію Гальоркіна за просторовими змінними та однокрокову рекурентну схему інтегрування в часі. Виконано численні дослідження поведінки оболонки та рідини в разі їх сумісного коливання, спричиненого імпульсним навантаженням. Зроблено порівняння отриманих числових результатів із відповідними результатами, наведеними в [2].
Мова Українська
PDF формат Бернакевич І. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти