Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Барняк М.
Назва статті Наближений метод побудови розв’язків задачі про власні коливання ідеальної рідини в нахиленому циліндрі
Анотація Запропоновано наближений метод розв'язування задачі про власні коливання ідеальної рідини в нахиленому циліндрі. Попередньо задача зводиться до спектральної крайової задачі в частині, яка заповнена рідиною. З цією метою використано відомі точні розв’язки задачі для вертикального циліндра. Наближені розв’язки одержаної задачі побудовано за допомогою варіаційного методу, для реалізації якого створено відповідні системи координатних функцій. Для ілюстрації ефективності запропонованого методу наведено числові результати для кругового нахиленого циліндра.
Мова Українська
PDF формат Барняк М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти