Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Лазурчак І.
Назва статті Числова реалізація функціонально-дискретного методу для крайових задач з умовами квазіперіодичності та Біцадзе–Самарського
Анотація Розглянуто крайову задачу для звичайного диференціального рівняння другого порядку із загальними крайовими умовами. Досліджено умови збіжності та двосторонності запропонованого функціонально-дискретного методу. Проаналізовано результати обчислювального експерименту, проведеного за допомогою систем символьної математики.
Мова Українська
PDF формат Лазурчак І. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти