Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Єлейко Я., Жерновий Ю., Бугрій Н.
Назва статті Граничні розподіли часових середніх випадкових еволюцій, побудованих на розв’язках звичайних диференціальних рівнянь
Анотація Визначено умови існування граничних розподілів часових середніх випадкових еволюцій, побудованих на розв’язках задач Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь першого порядку на траєкторії напівмарковського процесу зі скінченною множиною станів і нескінченним середнім часом перебування у фіксованому стані.
Мова Українська
PDF формат Єлейко Я., Жерновий Ю., Бугрій Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти