Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Гнатишин М., Сеньо П.
Назва статті Про збіжність одного ітераційного інтервального методу розв’язування систем нелінійних рівнянь
Анотація Досліджено один інтервальний метод розв’язування систем нелінійних алгебричних та трансцендентних рівнянь, що має порядок збіжності не менше п’яти. Сформульовано та доведено теорему про умови та швидкість збіжності цього методу. Розглянуто головні обчислювальні аспекти, що виникають у разі його програмної реалізації. Наведено результати обчислювального експерименту.
Мова Українська
PDF формат Гнатишин М., Сеньо П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти