Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Гарасим Я., Остудін Б.
Назва статті Виявлення ефективної методики наближеного розв’язування двовимірних інтегральних рівнянь теорії потенціалу на основі обчислювальних експериментів
Анотація Розглянуто двовимірні інтегральні рівняння першого роду зі слабкою особливістю в ядрі, які виникають під час розв’язування деяких граничних задач теорії потенціалу у суттєво просторовому формулюванні. Головну увагу зосереджено на проблемі обчислення двовимірних невласних інтегралів у відповідній чисельно-аналітичній схемі. Проаналізовано різні способи ефективного вирішення згаданої проблеми. Обчислювальними експериментами підтверджено неабияку перевагу чисельно-аналітичного підходу порівняно з кубатурними формулами, особливо у випадку нескладних граничних поверхонь.
Мова Українська
PDF формат Гарасим Я., Остудін Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти