Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Василик В.
Назва статті Наближений метод розв’язування задачі Коші для диференціального рівняння з секторіальним оператором у банаховому просторі
Анотація Запропоновано новий алгоритм наближеного знаходження розв’язку диференціального рівняння першого порядку з необмеженим операторним коефіцієнтом у банаховому просторі. Розв’язок наведено у вигляді інтеграла Данфорда – Коші, в якому інтегрування викрнано вздовж певної кривої в правій частині комплексної площини. Далі застосовано sinc-квадратурну формулу для апроксимації цього інтеграла. Цей підхід забезпечує експоненційну швидкість збіжності і можливість розпаралелювання обчислень.
Мова Українська
PDF формат Василик В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти