Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Босікова І., Босіков Є.
Назва статті Модифікація першого алгоритму відтятих систем розв’язування системи лінійних алгебричних рівнянь з тригонометричними поліноміальними коефіцієнтами
Анотація Розглянуто системи лінійних алгебричних рівнянь з тригонометричними поліноміальними коефіцієнтами. Для відшукання їхніх розв’язків розроблено алгоритм, який є модифікацією прямого числового методу лінійної алгебри, що ґрунтується на неунітарних перетвореннях, а саме: першого алгоритму відтятих систем. Запропоновано розрахункову програму реалізації розробленого алгоритму. Наведено результати досліджень.
Мова Українська
PDF формат Босікова І., Босіков Є. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти