Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Босікова І., Босіков Є.
Назва статті Модифікація першого алгоритму відтятих систем розв’язування системи лінійних алгебричних рівнянь з тригонометричними поліноміальними коефіцієнтами
Анотація Розглянуто системи лінійних алгебричних рівнянь з тригонометричними поліноміальними коефіцієнтами. Для відшукання їхніх розв’язків розроблено алгоритм, який є модифікацією прямого числового методу лінійної алгебри, що ґрунтується на неунітарних перетвореннях, а саме: першого алгоритму відтятих систем. Запропоновано розрахункову програму реалізації розробленого алгоритму. Наведено результати досліджень.
Мова Українська
PDF формат Босікова І., Босіков Є. Модифікація першого алгоритму відтятих систем розв’язування системи лінійних алгебричних рівнянь з тригонометричними поліноміальними коефіцієнтами
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти