Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 9
Автори Андрусяк Р.
Назва статті Глобальна розв’язність змішаної задачі з невідомими границями для напівлінійної гіперболічної системи
Анотація З допомогою методу характеристик і теореми Банаха про нерухому точку доведено коректну розв’язність напівлінійної гіперболічної задачі Стефана (задачі з невідомими границями) при малих значеннях часової змінної t. Отримано достатні умови глобальної розв’язності задачі.
Мова Українська
PDF формат Андрусяк Р. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти