Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Тичковський Р., Цегелик Г.
Назва статті Використання генетичного алгоритму для розв’язування задачі оптимального розподілу копій файлів серед вузлів обчислювальної мережі
Анотація Як універсальний алгоритм для реалізації математичних моделей оптимального розподілу інформаційних ресурсів серед вузлів обчислювальних мереж запропоновано використовувати генетичний алгоритм. Виконано адаптацію цього алгоритму для розв’язування задачі оптимального розподілу фіксованої кількості копій файлів серед вузлів обчислювальної мережі.
Мова Українська
PDF формат Тичковський Р., Цегелик Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти