Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Сухорольський М.
Назва статті Узагальнений розв’язок задачі про локальне навантаження шару
Анотація Розв’язок задачі про дію на пружний шар поверхневого навантаження, розподіленого за заданим законом на прямокутній площадці, наведено у вигляді сум рядів за тригонометричними системами функцій. Знайдено умови регулярності розв’язку (рівномірної збіжності рядів). Розв’язок задачі про дію на шар навантаження, зосередженого у точці, зображено у вигляді границі слабко збіжних послідовностей регулярних розв’язків. Досліджено числовий розв’язок плоскої задачі про локальне навантаження шару в разі стягуванні області локалізації в точку.
Мова Українська
PDF формат Сухорольський М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти