Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Ревенко В.
Назва статті Знаходження компонентів напружено-деформованого стану в разі згину ортотропної консолі поперечною силою
Анотація Знайдено точний розв’язок задачі згину ортотропної консолі прямокутного перерізу, навантаженої на кінці поперечною силою у формулюванні тривимірної теорії пружності. Отримано розподіл напружень і переміщень у тривимірному випадку. Виконано числовий аналіз розподілу дотичного напруження. Обґрунтовано співвідношення теорії Кірхгофа - Лява згину пластин.
Мова Українська
PDF формат Ревенко В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти