Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Лаврик С., Хапко Р.
Назва статті Про чисельне розв’язування нестаціонарної задачі конвекції - дифузії методом інтегральних рівнянь
Анотація Для чисельного розв’язування нестаціонарної задачі конвекції - дифузії застосовано поєднання методу Роте за часовою змінною та методу граничних інтегральних рівнянь за простором. У результаті вихідну задачу редуковано до послідовності інтегральних рівнянь першого роду з логарифмічною особливістю в ядрах. Повну дискретизацію виконано методом квадратур з використанням тригонометричних квадратурних формул. Наведено результати чисельних експериментів.
Мова Українська
PDF формат Лаврик С., Хапко Р. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти