Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Зарівняк І.
Назва статті Імовірність втрати плоскої форми стійкості склеєним стрижнем під впливом випадкових навантажень і початкових прогинів у площині, паралельній клеєним швам
Анотація Розглядається робота складеного стрижня з приклеєними елементами, які навантажені випадковими зусиллями. Стрижень до його пружного збирання мав випадкові початкові прогини елементів. Одержані залежності для визначення імовірності небезпечного стану складеного стрижня при втраті плоскої форми згину у площині, паралельній швам, під впливом випадкових зовнішніх навантажень, початкових прогинів і зусиль зсуву, які виникають у клеєних швах. Наведено приклад визначення імовірності втрати плоскої форми стійкості стрижня під дією випадкових початкових прогинів.
Мова Українська
PDF формат Зарівняк І. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти