Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Журавчак Л.
Назва статті Поєднання методів приграничних та контактних елементів у разі розв’язування нестаціонарної задачі теплопровідності для зонально-однорідного тіла
Анотація Розглянуто тіло довільної форми, що займає дво- або тривимірну область, усередині якого міститься включення з іншого матеріалу, яке перебуває в ідеальному тепловому контакті з матрицею. На граничній поверхні тіла задані умови першого, другого та третього роду. Методика розв’язування нестаціонарної задачі теплопровідності грунтується на спільному використанні методів приграничних і контактних елементів, покрокової часової схеми “єдиної початкової умови”, граничних інтегральних рівнянь і фундаментального розв’язку нестаціонарного рівняння теплопровідності для необмеженої області. Як частковий випадок наведено інтегральні зображення для зонально-однорідних півплощини і півпростору, на граничній поверхні яких задана нульова температура. Досліджено окремий та сумарний вплив коефіцієнтів теплопровідності та питомої теплоємності матеріалів областей на нестаціонарне температурне поле в зонально-однорідній пластині.
Мова Українська
PDF формат Журавчак Л. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти