Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Горлач В., Шинкаренко А.
Назва статті Дослідження задач гідроакустики з використанням апроксимацій Рав’яра–Тома
Анотація Розглянуто числове розв’язування задач гідроакустики з використанням невідомих переміщень та методу скінченних елементів. Сформульовано задачу гідроакустики у переміщеннях та, відповідну їй, варіаційну задачу, побудовано апроксимації Рав’яра–Тома на трикутних скінченних елементах, перевірено запропонований числовий підхід на низці задач.
Мова Українська
PDF формат Горлач В., Шинкаренко А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти