Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Горлач В., Шинкаренко А.
Назва статті Дослідження задач гідроакустики з використанням апроксимацій Рав’яра–Тома
Анотація Розглянуто числове розв’язування задач гідроакустики з використанням невідомих переміщень та методу скінченних елементів. Сформульовано задачу гідроакустики у переміщеннях та, відповідну їй, варіаційну задачу, побудовано апроксимації Рав’яра–Тома на трикутних скінченних елементах, перевірено запропонований числовий підхід на низці задач.
Мова Українська
PDF формат Горлач В., Шинкаренко А. Дослідження задач гідроакустики з використанням апроксимацій Рав’яра–Тома
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти