Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Гачкевич О., Дробенко Б.
Назва статті Математичне моделювання процесу індукційного нагрівання електропровідних тіл
Анотація Запропоновано математичну модель і методику чисельного моделювання електромагнітних, теплових і механічних процесів в електропровідних тілах за умов індукційного нагрівання. Модель враховує зв’язність електромагнітного і температурного полів, а також температурну залежність усіх електрофізичних, теплофізичних і механічних характеристик матеріалу тіла. Електромагнітне поле задовольняє систему рівнянь Максвела, сформульованих для області тіла і зовнішнього середовища. Для кількісного опису процесу деформування тіла використано співвідношення неізотермічної термопружнопластичності. Як приклад, розглянуто процес термообробки сталевого циліндра з метою його гартування.
Мова Українська
PDF формат Гачкевич О., Дробенко Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти