Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Гарасим Я., Даців Г.
Назва статті Використання функції Гріна з метою розв’язування однієї граничної задачі теорії потенціалу для півпростору
Анотація Розглянуто просторову задачу Діріхле для рівняння Лапласа за наявності необмежених граничних поверхонь. Для побудови розв’язку використано апарат функцій Гріна та метод граничних інтегральних рівнянь. Досліджено умови збіжності відповідних двовимірних невласних інтегралів. Наведено результати числових експериментів.
Мова Українська
PDF формат Гарасим Я., Даців Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти