Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Сибіль Ю., Музичук А.
Назва статті Про застосування інтегрального перетворення Лагера до розв’язування задачі Діріхле для параболічного рівняння
Анотація За допомогою використання інтегрального перетворення Лагера внутрішня задача Діріхле для параболічного рівняння зведена до послідовності еліптичних задач певного вигляду. З’ясовано, що існує єдиний розв’язок отриманої послідовності задач Діріхле та доведено її еквівалентність вихідній нестаціонарній задачі. Виявлено також, що ряд Фур’є по поліномах Лагера, коефіцієнтами якого є розв’язки послідовності еліптичних задач, рівномірно збіжний до розв’язку нестаціонарної граничної задачі.
Мова Українська
PDF формат Сибіль Ю., Музичук А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти