Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Остудін Б., Романенко А.
Назва статті Дослідження наближеної схеми розв’язування стаціонарної самоузгодженої задачі
Анотація На підставі чисельно-аналітичного підходу, загальної теорії абстрактних наближених схем та з використанням геометричних структур відповідних гільбертових просторів і властивостей граничних операторів побудовано й теоретично обґрунтовано наближену схему методу колокації розв’язування двовимірного інтегрального рівняння, яке виникає під час відшукання потенціалу самоузгодженого поля. Також з’ясовано збіжність наближеного розв’язку задачі Діріхле для класів функцій простору Соболєва. Результати узагальнено на випадок декількох заряджених поверхонь. У підсумку з’ясовано умови збіжності наближеного розв’язку самоузгодженої задачі в цілому.
Мова Українська
PDF формат Остудін Б., Романенко А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти