Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Недашковська А.
Назва статті Метод лінеаризації для розв’язування поліноміально-нелінійних матричних рівнянь із двома невідомими
Анотація Запропоновано модифікацію методу матричної лінеаризації, призначену для обчислення кортежів розв'язків систем поліноміально-нелінійних рівнянь. Алгоритм зручний для програмної реалізації. Досліджено ефективність методу.
Мова Українська
PDF формат Недашковська А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти