Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Жук М., Кіндибалюк А.
Назва статті Розв’язування системи диференціальних рівнянь у частинних похідних другого порядку методом Канторовича у випадку крайових умов задачі Неймана
Анотація Для розв’язування системи лінійних диференціальних рівнянь у частинних похідних другого порядку у разі однорідних крайових умов задачі Неймана використано метод Канторовича. Уведено поняття узагальненого розв’язку системи методу Канторовича, яка відповідає вихідній системі рівнянь, доведено його існування і єдиність. Визначено збіжність методу Канторовича та оцінки швидкості збіжності.
Мова Українська
PDF формат Жук М., Кіндибалюк А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти