Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Дудикевич А., Кардаш А., Левицька С.
Назва статті Комбінований метод обчислення потенціалу електростатичного поля для осесиметричних систем
Анотація Розв’язано осесиметричну задачу для рівняння Лапласа у випадку розімкнутих областей складних конфігурацій з граничними умовами першого роду. Розв’язок задачі відшукаємо методом інтегральних рівнянь теорії потенціалу на границі області замикання. Виконано перехід від зовнішньої задачі до внутрішньої, яку розв’язано методом сіток.
Мова Українська
PDF формат Дудикевич А., Кардаш А., Левицька С. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти