Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Голуб Н., Шинкаренко Г., Щербина Ю.
Назва статті Застосування нейронних мереж для розв’язування крайових задач Штурма–Ліувілля
Анотація Розглянуто технологію знаходження вірогідного розв’язку для задач математичної фізики за допомогою нейронної мережі, інтегрованої в метод скінченних елементів, зокрема, наведено приклад розв’язування класу одновимірних крайових задач для рівняння Штурма - Ліувілля. Особливу увагу приділено дослідженню структури нейромережі і вибору навчальних даних для якісного навчання.
Мова Українська
PDF формат Голуб Н., Шинкаренко Г., Щербина Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти